ေဒတာနည္းနည္း နဲဲ႔
မ်ားမ်ား ခ်ိတ္ဆက္စိုု႔....

Bibi သည္ အၿခားေသာ messenger မ်ားထက္ ေဒတာသံုးစြဲမွု ၆ဆ သက္သာၿပီ၊ ေနရာတိုင္းတြင္ 2G/EDGE မွစ၍ သံုးစြဲမႈမ်ားသည့္ Wi-Fi၊ ၿဂိဳလ္တုကြန္ရက္ အထိ အသံုးၿပဳႏိုင္သည့္ ေဒတာသံုးစြဲမႈ အနည္းဆံုး messenger တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။

Bibi Messenger
Google Play App Store   —   Soon
Bibi သံုးစြဲသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ

Bibi သံုးစြဲသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ

Bibi သံုးစြဲသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုၿခင္း ၊ ဗီဒီယို calls မ်ားေခၚဆိုၿခင္း ၊ အသံဖိုင္မ်ား ရွယ္ၿခင္း ၊ တည္ ေနရာ မ်ား မ်ွေ၀ၿခင္း ၊ ဖိုင္မ်ား ေပးပိုိ႕ၿခင္း တို႕ကို အင္တာနက္ ရွိရုံမ်ွၿဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

လ်ွင္ၿမန္ၿပီး လံုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ စာပို႕စနစ္

က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ serverless concept ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ မိသားစု မ်ားႀကားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အလ်ွင္ၿမန္ဆံုး ႏွင့္ အလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရဆံုး စာပို႔စနစ္ အသံုးၿပဳၿပီ စာမ်ား ေပးပို႕ႏိုင္ ၿပီေနာ္ .... ဪ ေမ့လို႕..... ကိုယ့္ရဲ့ စိတ္ခံစားမႈ အေပၚလိုက္ၿပီးေတာ့ ပို႔လိုုရတဲ့ စေတကာေလး လွလွေလး ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္ေနာ္......

လ်ွင္ၿမန္ၿပီး လံုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ စာပို႕စနစ္
အသံ ႏွင့္ ဗီဒီယို calls မ်ား ေခၚဆိုၿခင္း

အသံ ႏွင့္ ဗီဒီယို calls မ်ား ေခၚဆိုၿခင္း

ၾကည္လင္ၿပတ္သားၿပီ အသံၿပတ္ေတာက္မႈ ကင္းမဲ့တဲ့ဖုန္းေခၚဆိုၿခင္းကို Bibi ကို အသံုးၿပဳ၍ ခံစားလိုက္ပါေနာ္ ..... အသံၾကားရရုံ စာပို႔ ရရုံေလာက္နဲ႔ အားမရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ HD အရည္အေသြး ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရသူအခ်င္းခ်င္း မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ၿပီး ေၿပာလို႔ရတဲ့ ဗီဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း အသံုးၿပဳလိုရတယ္ေနာ္ .....

ဓါတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ေပးပို႕ၿခင္း

Bibi ကို အသံုးၿပဳၿပီ ဓါတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ား ခ်က္ၿခင္းဆိုသလို လ်ွင္ၿမန္စြာ ေပးပို႕နိုင္ၿပီး.... Bibi မွာ ပါ၀င္ၿပီးသားၿဖစ္တဲ့ ကင္မာရာ ကိုအသံုးၿပဳၿပီးေတာ့လည္း ရုိက္ကူးႏိုင္တယ္ေနာ္ ......

ဓါတ္ပံု ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ေပးပို႕ၿခင္း
အသံၿဖင့္ မက္ေဆ့ခ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ ေပးပို႔ၿခင္း

အသံၿဖင့္ မက္ေဆ့ခ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္၍ ေပးပို႔ၿခင္း

တိုက္ရုိက္ဖုန္းေခၚဖို႕ စိတ္မပါဘူးလား ? ၿပႆနာ မရွိဘူးပါဘူး ! အသံမက္ေဆ့ခ္ကို တခ်က္တည္းနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေပးပို႕ႏိုင္ၿပီေလ ......

လြယ္ကူစြာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မ်ွေ၀ၿခင္း

PDF ဖိုင္ဆလိုက္ရွုိး မ်ား၊ အသံဖိုင္ မ်ား၊ စာရင္းဇယားဖိုင္ မ်ား နွင့္ တၿခားေသာ ဖိုင္မ်ားကိုလည္း အီေမးလ္ သို႕မဟုတ္ ဖိုင္မ်ားေပးပို႔တဲ့ apps ကို အသံုးၿပဳ စရာမလိုေတာ့ပဲ.....တခါတည္း ေပးပိုု႔နိုင္ၿပီေနာ္....

လြယ္ကူစြာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မ်ွေ၀ၿခင္း
အုပ္စုဖြဲဲ႕၍ စကားေၿပာၿခင္း

အုပ္စုဖြဲဲ႕၍ စကားေၿပာၿခင္း

ပိုၿပီးမ်ားေလ ပိုၿပီ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ေကာင္းေလ ဆိုသလိုပဲ.. :) မိမိရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း မ်ား၊ မိသားစု မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား ဖန္တီးလိုက္ပါ... Bibi မွာ လူေပါင္း ၂၅၆ ေယာက္အထိ တခါတည္းနဲ႔ မက္ေဆ့ခ္ မ်ား၊ ဓါတ္ပံု မ်ား၊ ဗီဒီယို မ်ား ေပးပို႔နိုင္တယ္ေလ...

အနိမ့္ဆံုးေသာ ေဒတာ သံုးစြဲမႈ

Bibi က ေဒတာသံုးစြဲမႈ အေပၚမွာ သတိထားတတ္တဲ့ အသံုးၿပဳသူမ်ား အတြက္ အထူး ရည္ရြယ္၍ ဖန္တီးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္ ။ အၿခားေသာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ messengers မ်ားထက္ Bibi က ေဒတာသံုးစြဲမွု ၆ဆ သက္သာၿပီ.... အရည္အေသြး ၿမွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို တစ္ မီဂါဘိုက္ ဘန္၀ိုက္ထ္ ကိုသာ အသံုးၿပဳၿပီ ၇ မိနစ္ ၾကာေအာင္ ေခၚဆို ႏိုင္မည့္ပဲၿဖစ္ပါတယ္...

အနိမ့္ဆံုးေသာ ေဒတာ သံုးစြဲမႈ
ခိုင္မာ စိတ္ခ်ရတဲ့ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား

ခိုင္မာ စိတ္ခ်ရတဲ့ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား

သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ က အဓိကက်ပါသည္။ သင့္ရဲ႕ မည့္သည့္ ေဒတာကိုမဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည့္သည့္ ဆာဗာတြင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိမ္းဆည္းပါ။ ဒါတင္ မကေသးပါဘူး!သင့္ရဲ႕ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ္ မ်ားကို လံုံံၿခံဳစြာၿဖင့္ အၿခားသူဖတ္မရေအာင္ ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဒါက ဘာကို ဆိုလိုလည္းဆိုေတာ့ သင့္ေပးပို႔တဲ့ အသံ မက္ေဆ့ခ္၊ မက္ေဆ့ခ္ မ်ားကို သင့္ ဆက္သြယ္ေၿပာဆိုတဲ့ သူတစ္ဦးတည္းသာ ဖတ္ႏိုင္ နားေထာင္ႏိုင္မွာ ပဲၿဖစ္ၿပီး မည့္သူတစ္ဦးတေယာက္ကမ၊ွ Bibi ေတာင္မွ မသိရွိနိုင္ပါဘူး။

မည့္သည္႔ ဖုန္းနံပါတ္ ကိုမဆို Bibi-Out ၿဖင့္ ေခၚဆိုႏိုင္ၿခင္း

သင့္ရဲ႕ Bibi အေကာင့္ကို အသံုးၿပဳၿပီေတာ့ ကမၻာရဲ႕ ဘယ္ေနရာကိုမဆို မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ ၾကိဳးဖုန္းပဲ ၿဖစ္ေစ အရမ္းကိုသက္သာတဲ့ ႏွုန္းထားေတြနဲ႔ Bibi-Out ကေန ဆက္သြယ္ေခၚဆို ႏိုင္ပါတယ္.....

မည့္သည္႔ ဖုန္းနံပါတ္ ကိုမဆို Bibi-Out ၿဖင့္ ေခၚဆိုႏိုင္ၿခင္း